Persbericht: tabaksindustrie sponsort studentenverenigingen

Door 1 juli 2017 oktober 2nd, 2019 Tabak

Gecorrigeerde versie, 4 Juli 2017

NVWA onderzoekt exclusieve verkoopcontracten op wetsovertreding

Tabaksindustrie sponsort studentenverenigingen

Sigarettenfabrikanten Japan Tobacco International biedt studentenverenigingen betaling voor exclusieve verkoop van zijn producten. Een aantal is daar op ingegaan. Ook concurrent British American Tobacco is sinds kort actief op de studentenmarkt. Dit blijkt uit speurwerk van de Onderzoeksredactie Tabak. Zulke exclusiviteitsclausules kunnen gelden als sponsoring en reclame, wat wettelijk verboden is. Eerder kwamen soortgelijke clausules fabrikanten op boetes van vele tienduizenden euro’s te staan. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA stelt nader onderzoek in.

Onderzoeksredactie Tabak heeft van zeventien verenigingen schriftelijk en mondeling bewijsmateriaal verzameld. Daaruit blijkt dat met name JTI de laatste jaren erg actief is bij studentenverenigingen in Groningen, Utrecht, Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Delft, en Maastricht. De fabrikant biedt betaling of beloning voor exclusieve verkoop van zijn merken in sigarettenautomaten op de sociëteit, en exclusieve verkoop – via een ingehuurd promotiebureau – op grotere evenementen als lustra of extern georganiseerde feesten. De verenigingen ontvangen soms duizenden euro’s per jaar. Ook BAT benadert sinds kort verenigingen, met nog betere aanbiedingen.

Exclusiviteitsclausules kunnen gelden als promotie en sponsoring, wat in strijd is met de Tabaks- en rookwarenwet. In 2009 en 2010 sloten respectievelijk BAT en JTI vergelijkbare clausules af met Pinkpop exploitant Limburg Festival B.V. Beide fabrikanten kregen toen een boete van 45,000 euro. De exclusiviteitsclausule was hierbij ‘van doorslaggevende betekenis’, oordeelde de rechter. JTI en BST benadrukken in een reactie zich aan de wet te houden. Voor de NVWA is de door Onderzoeksredactie Tabak verzamelde informatie echter aanleiding om een nader onderzoek te starten.

Schriftelijk bewijsmateriaal en nadere informatie is op aanvraag beschikbaar.

 

Aanvullende informatie Amsterdam, Utrecht, Groningen, Leiden

Amsterdam:

Zeker drie Amsterdamse verenigingen hebben momenteel exclusieve contracten: het Amsterdams Studenten Corps (A.S.C.), Unitas Amsterdam en L.A.N.X. Bij alle drie de verenigingen is JTI productleverancier van de tabaksautomaten.

Utrecht:

Het Utrechts Studenten Corps doet momenteel zaken met BAT, dat in de afgelopen maanden verschillende verenigingen binnen Utrecht benaderd heeft. Onder hen ook Veritas, van welke het contract met JTI enkele maanden terug afliep. Veritas heeft het aanbod van BAT, waarbij de jaarlijkse geldelijke bijdrage voor de exclusiviteit ‘veel hoger’ was dan van JTI, na overweging afgeslagen. Unitas Utrecht heeft een lopend contract met JTI.

Groningen:

Zeker twee Groningse verenigingen hebben exclusieve contracten met de tabaksindustrie: Vindicat en Albertus Magnus. In het geval van Vindicat trad JTI in het verleden op als standhouder op een feest/feesten. Verder geeft de vereniging aan over contracten te beschikken. Bij Albertus Magnus is JTI momenteel de exclusieve leverancier van de tabaksautomaat. Ook trad de fabrikant in het verleden op als standhouder. Dizkartes had tot 2009 een contract met BAT doch heeft dit niet verlengd.

Leiden:

Minerva heeft geen tabaksautomaten op de sociëteit. Wel verzorgde Phillip Morris, via het promotiebedrijf Auxilium, de verkoop van Marlborosigaretten op het Sine Regno feest. Minerva sloot hiertoe geen exclusiviteitscontract, maar kocht voor een verlaagde prijs sigaretten in via Auxilium en verkocht deze door. De winst mocht de vereniging houden. Toen JTI Minerva een contract aanbood met een exclusiviteitsbepaling voor zowel feest als de sigarettenautomaat, heeft de vereniging dit afgeslagen.

N.B. correctie 4 juli: in eerdere versies van dit persbericht werd gemeld dat JTI in 2015 standhouder bij de Groninger vereniging Dizkartes is geweest. Dit is onjuist gebleken.