Jaaroverzicht 2017 en plannen voor 2018

Door 9 januari 2018 januari 22nd, 2018 Persberichten

Jaaroverzicht 2017

Onderzoeksredactie Tabak ging in maart 2017 van start met een redactie van twee parttime redacteuren, een hoofdredacteur (ook parttime), een freelance journalist. In
de loop van het jaar is de redactie uitgebreid met een stagiaire en een negental
freelancers.

ORT heeft in 2017 in totaal zestien onderzoeksjournalistieke projecten in gang gezet.
Daarvan hebben zes tot publicaties geleid. Aan het eind van het jaar waren tien
onderzoeken nog gaande.

De zes onderzoeken waren:
Schoolpleinen in Friesland nog niet rookvrij (27 juni)
Tabaksindustrie sluit exclusieve deals met studentenverenigingen (1 juli)
Webshops negeren reclameverbod (1 augustus)
Groningen breekt met BAT Niemeyer (10 augustus)
Tabaksproducenten betalen voor exclusieve verkoop op festivals (30 september)
Gemeenten verzwijgen contacten met tabaksindustrie (21 oktober)

Mede door actieve samenwerking met onder meer Trouw, Dagblad van het Noorden en
RTV Noord leidde onze onderzoeken tot ruim 100 publicaties in vrijwel alle typen
media (TV, radio, krant, online, landelijk en regionaal). We bereikten daarmee
honderdduizenden lezers, luisteraars en kijkers. Met name onze onderzoeken naar de
tabaksdeals met studentenverenigingen en festivals scoorden hoog.
Naar aanleiding van onze berichten startte de Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit (NVWA) drie onderzoeken c.q. handhavingsacties (studentenverenigingen,
festivals en webshops).

2018

ORT heeft zoveel lopende projecten dat de Vereniging Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde heeft besloten de financiering van dit project in 2018 voort te zetten. Wij
werken onder meer aan onderzoeken naar:
– De (vele) sluiproutes van de tabakslobby in Nederland
– De (nog altijd krachtige) tabakslobby in Brussel (EU)
– Het (terughoudende) rookontmoedigingsbeleid van de grote Nederlandse
gemeenten
– De (slimme) marketingstrategieën van de tabaksindustrie
Wij houden ons aanbevolen voor tips, desgewenst vertrouwelijk via Publeaks.