Persbericht: Kamervragen over tabaksverkoop op festivals

Door 20 juli 2018 mei 15th, 2019 Persberichten, Tabak

19 juli 2018

Vragen van het lid Van Kooten-Arissen (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretaris van VWS over het bericht dat tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich blijven winnen.

  1. Kent u het bericht ‘ondanks kritiek blijven tabaksfabrikanten festivaljongeren voor zich winnen’?
  2. Is het waar dat de NVWA op de hoogte is van genoemde schending van de sponsoringsregels, maar niet ingrijpt wegens andere prioriteiten? Zo ja, wat maakt die andere prioriteiten van groter belang dan de gezondheid van jongeren?
  3. Bent u bereid een verkoopverbod voor sigaretten te overwegen tijdens festivals die met name door jongeren bezocht worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?
  4. Bent u bereid de NVWA op te dragen alsnog handhavend op te treden op grond van de geconstateerde overtredingen? Zo nee, waarom niet?
  5. Hoe verhoudt de geconstateerde sponsoring zich tot het EU reclameverbod op tabak tijdens grote evenementen?