Persbericht: de schimmige relatie tussen Bergen op Zoom en Philip Morris

Door 24 juli 2018 april 13th, 2019 Persberichten, Tabak

Bergen op Zoom onderhoudt een nauwe relatie met de in die gemeente gevestigde tabaksfabrikant Philip Morris. Maar ze is er zeer schimmig over. Pas na een WOB-procedure van acht maanden kreeg de Onderzoeksredactie Tabak 1362 pagina’s aan interne documenten in handen. Wat bleek? De afgelopen jaren lobbyde de gemeenteraad voor Philip Morris, reisden ambtenaren met PM-officials naar Straatsburg, zocht de gemeente huurders voor leegstaande PM-panden, en liet de burgemeester zich gebruiken voor sluikreclame. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Veel informatie is uit de documenten weggelakt en drie eerder nog aanwezige interne memo’s zijn opeens spoorloos verdwenen.

Lees het volledige achtergrondverhaal op Follow the Money

De Onderzoeksredactie Tabak heeft een bezwaarprocedure lopen tegen Bergen op Zoom wegens obstructie en misleiding. Door lijsten door elkaar te husselen, grote stukken tekst weg te lakken of documenten in z’n geheel niet te openbaren, dwarsboomt de gemeente de controle van buitenaf op mogelijke beïnvloeding door de tabaksindustrie. Tijdens de hoorzitting noemde de voorzitter van de bezwaarcommissie de werkwijze van de gemeente ‘verwarrend’.

De gemeente Bergen op Zoom reageert niet vanwege ‘pertinente onjuistheden’, maar geeft daarvan geen concrete voorbeelden. ‘Wij hebben juist aan willen geven dat deze relatie niet anders is dan de relatie die wij met andere bedrijven in onze stad hebben’, meldt de woordvoerder nog wel. De gemeente gaat hiermee voorbij aan een wezenlijk punt: de tabaksindustrie is niet als elk ander bedrijf. Het door Nederland in 2005 ondertekende Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) van de Wereldgezondheidsorganisatie en richtlijnen van het ministerie van Volksgezondheid eisen juist dat het contact tussen overheden en vertegenwoordigers van de tabaksindustrie tot het minimum blijft beperkt. Doel: voorkomen dat tabakslobby het gezondheidsbeleid beïnvloedt. Bergen op Zoom trekt zich daar weinig van aan.