Feiten of Fake News: de reactie van BN De Stem

Door 1 augustus 2018 mei 15th, 2019 In de media, Tabak

Ons stuk ‘Feiten versus Fake News in Bergen op Zoom’ verscheen op 1 augustus in enigszins andere vorm op de website Follow the Money. Vóór publicatie stelden wij BN de Stem en redacteur Hagenaars vragen over hun werkwijze. Hagenaars liet weten dat hij verdere correspondentie over het onderwerp ‘niet in behandeling’ neemt. Hille van der Kaa was afwezig en kwam kort na publicatie alsnog met de volgende reactie:

Het bericht waar je naar verwijst is tot stand gekomen op basis van jullie eigen persbericht en berichtgeving via het ANP. In het kader van hoor- (jullie zijde in het persbericht) en wederhoor hebben we de gemeente gevraagd een reactie te geven. Hierbij vonden wij het niet nodig om jullie nog eens extra te benaderen, omdat jullie zijde van het verhaal al is belicht vanuit het persbericht dat jullie zelf hebben opgesteld. Het bericht in BN DeStem gaat over het verschil van zienswijze op (de inhoud van) een rapport. Het is geen oordeel over de inhoud van het rapport. Zoals je weet vonden wij zelf het onderzoek niet overtuigend genoeg om het zelfstandig als feitelijk verhaal te publiceren. Follow the Money vond dit wel en dat is helemaal prima. Ieder journalistiek medium maakt (gelukkig) zijn eigen keuzes. Wij hebben er dus echter voor gekozen om de inhoud van het rapport niet sec naar buiten te brengen, maar te kiezen voor een andere invalshoek. Namelijk die van het verschil van zienswijze op (de inhoud van) het rapport.

Naschrift M. Metze:

Hille van der Kaa stelt ons grondige onderzoek van 1362 pagina’s aan documenten gelijk aan een niet-onderbouwde woede-uitbarsting van een gemeentelijke woordvoerder. Beide zijn immers een ‘zienswijze’…. Het is al vaker geconstateerd: door kritiekloze toepassing van ‘wederhoor’ krijgt ook de grootst mogelijke onzin tegenwoordig in de media alle ruimte.