Specialisatie, teamwork, internationale samenwerking en een effectief verdienmodel. Dat zijn de pijlers van Het Onderzoekslab. Dit compacte leer-werktraject is een initiatief van De Onderzoeksredactie en De Coöperatie. Het Onderzoekslab start in februari. Aanmelden is nu mogelijk.

Bij Het Onderzoekslab kunnen freelance journalisten zich onder begeleiding van ervaren onderzoeksjournalisten specialiseren in thematisch onderzoek. Maar de opleiding staat nadrukkelijk ook open voor wetenschappers, technici, of anderszins inhoudelijk specialisten, die zich willen toeleggen op onderzoeksjournalistiek.

Waarom Het Onderzoekslab?
De meeste gevestigde media aarzelen om onderzoeksjournalistiek af te nemen van freelancers. Vooral producties die tot juridische claims kunnen leiden, worden bij voorkeur in eigen huis gemaakt. Tegelijkertijd groeit juist bij rompredacties, waar vooral generalisten werken, de behoefte aan gespecialiseerde freelancers. Met name onderzoeksjournalistiek gedijt in bij
specialisatie.

De beste garantie op succes bieden daarom thematische onderzoekscollectieven, waarin freelancejournalisten elkaar versterken en gezamenlijk de kwaliteitsbewaking/garantie kunnen bieden. Deze werkwijze werpt met name haar vruchten af in grensoverschrijdend onderzoek,
zoals dat van Investigate Europe en The Black Sea. De Onderzoeksredactie werkt vanuit Nederland op deze manier.

Intensieve begeleiding
Het Onderzoekslab is een traject van vier tot zes maanden, waarin de cursisten leren werken – waar mogelijk crossborder – in gespecialiseerde teams. Een specifiek leerdoel is het onder de knie krijgen van de speciale projectorganisatie die het werken in zulke teams vereist. Verder is er intensieve begeleiding bij het zoeken naar niet-traditionele vormen van financiering.

Het coaching/werktraject voert van idee tot afgeronde journalistieke producties. Het gaat om een parttime traject, zodat tijd overblijft om de eigen praktijk draaiende te houden.

Op maat gesneden
Wetenschappers en andere vakinhoudelijke specialisten die freelance onderzoeksjournalist willen worden, krijgen bij Het Onderzoekslab op maat gesneden training in journalistieke vaardigheden. In de onderzoeksteams helpen de journalistieke deelnemers hen die vaardigheden te oefenen, en helpen zij op hun beurt de journalisten bij het verdiepen van inhoudelijke kennis.

De uitvalsbasis van Het Onderzoekslab wordt het gebouw van De Coöperatie in Amsterdam, waar ook De Onderzoeksredactie huist. Het cursusgeld is doelbewust laag gehouden: 250 euro voor het hele traject. Er zijn mogelijkheden om (een deel van) het cursusgeld terug te verdienen. Ook bestaan er externe compensatieregelingen voor de inkomstenderving op de dagen die aan Het Onderzoekslab worden besteed.

Op decooperatie.org/onderzoekslab/ vindt u meer informatie over Het Onderzoekslab en de aanmelding. Vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u stellen aan Tanja van Bergen. Mail naar onderzoekslab@decooperatie.org, of bel 06 54 318 348.

Blijf up-to-date

Wilt u alles weten over onze publicaties? Schrijf u dan nu in: